louboutin shoes with peep toe high heeled black booties and other top famous watch brand online.cheap voopoo argus pro estojos vape delivers the heart and soul of the discovery.

Slaboproudé elektromontáže

Obor slaboproudých systémů je rozsáhlým souborem elektrotechnických činností, který se v poslední době neustále vyvíjí. Tím pádem se tedy i možnosti, kde jej lze použít velmi rozšiřují. Čím dál tím více chtějí mít lidé například rychlý přístup k informacím nebo chtějí více zabezpečit sebe i svůj majetek. To vše vede k instalaci slaboproudých systémů do nejrůznějších typů areálů a budov.
 

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

Slouží k detekci, vyhodnocení a signalizaci neoprávněných násilných vstupů či tísňové signalizaci napadených osob. Tyto systémy pracují plně automaticky, na základě signálů z detekčních prvků, zpracovaných zabezpečovací ústřednou. Detekční prvky zpracovávají různé veličiny několika detekčními způsoby (PIR, MW, akustické snímače, apod.). Výstupními signály mohou být ovládány akustické sirény, spuštěny telefonní či bezdrátové přenosy nebo jiné požadované události.

Elektrická požární signalizace (EPS)

Slouží k včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru a tvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany objektů a budov. Automatické detektory měří dle typu různé veličiny (kouř, teplotu, plamen...), ze kterých vyhodnocují pravděpodobný vnik požáru. Manuální detektory slouží k signalizaci požáru po zpozorování osobou.

Uzavřené kamerové systémy (CCTV)

Kamerové systémy slouží k živému i záznamovému monitorování dění v zájmových zónách, ať už v domácím, firemním či veřejném prostředí. Umožňují vzdálený přístup z telefonu či internetového prohlížeče. Kamerové systémy nabízí nepřeberné množství druhů zařízení, jejich provedení a funkcí. Na základě našich dlouholetých zkušeností Vám navrhneme to správné a optimální řešení.

Systémy evidence docházky (ACS)

Systémy kontroly vstupu (ACS) řídí přístup osob (popř. vozidel) do chráněných prostorů nebo k zařízením, na základě přidělených přístupových práv. Systémy ACS využívají koncové akční prvky, např. elektrické zámky, turnikety, brány, propusti a další. - ovládané médii ve formě čipových karet, biometrických informací, otisků prstů, apod. 
Docházkové systémy (DS) slouží ke sběru informací o čase a průchodu místem kontroly, které jsou dále zpracovávány, např. mzdovou agendou.

Strukturovaná kabeláž (SK)

Pojem strukturovaná kabeláž zahrnuje kompletní zapojení kabelů, včetně aktivních i pasivních prvků do datové sítě. Strukturované kabeláže jsou budovány na základě doporučení a norem, běžně Cat5e, Cat6, Cat7.

Rozvody místního a evak. rozhlasu (PA)

Systémy evakuačního rozhlasu a ozvučení slouží k vyhlašování poplachů a evakuaci. Ozvučovací systémy a systémy místního rozhlasu jsou používány pro distribuci řeči nebo hudby do požadovaných prostor. Díky své modulární koncepci jsou vhodné pro malé i velké a rozsáhlé projekty. Mimo běžné instalace (objekty státních institucí, školy, výrobní objekty a areály, komerční objekty a obchodní centra) nabízíme aplikace v integrovaném záchranném systému.

 

Instalace slaboproudých komunikačních a informačních systémů

  • veřejné telekomunikační sítě
  • dodávky telefonních ústředen, GSM bran, hardware i sw
  • systémy jednotného času a informační panely
  • počítačové sítě včetně aktivních prvků a SW
  • páteřní optické rozvody včetně certifikace
  • strukturované kabelážní systémy
  • vnější a vnitřní metalické a optické kabelové rozvody

Ostatní slaboproudé zařízení a služby

  • Společné televizní a satelitní systémy, kabelové TV rozvody
  • Domovní telefony, interkomy a videotelefony
  • Rozvody audiovizuální techniky a ozvučovací systémy 

Integrace a vizualizace slaboproudých systémů

Přenosy signálů na pult centralizované ochrany

Servisní a revizní činnost

Velmi důležitou složkou naší činnosti je provádění pravidelných kontrol a revizí nainstalovaných zařízení. Takto dokážeme včas identifikovat a odstraňovat případné poruchy, a tím prodlužujeme životnost a užitnou hodnotu zařízení. Díky pravidelnému servisu lze zařízení také průběžně modernizovat a přizpůsobovat požadavkům zákazníka.