Silnoproudé elektromontáže

Za dlouholetého působení v oblasti silnoproudé elektrotechniky jsme získali bohaté zkušenosti, které nám umožňují uspokojovat i ty nejnáročnější požadavky zákazníků, včetně velmi specifických zakázek.

U silnoproudých instalací nabízíme komplexní služby od vyhotovení projektové dokumentace, zpracování technického řešení přes realizaci díla až po zajištění servisu.
Zajišťujeme též dodávky a montáže průmyslových elektrotechnologických celků včetně systémů jejich řízení pomocí počítačové integrace technologií. Komplexní nabídku silnoproudých elektroinstalací podporujeme i naší vlastní výrobou elektrických rozváděčů.

V rámci komplexního řešení "elektro na klíč" jsme připraveni zajistit a zkoordinovat ve spolupráci s našimi spolupracujícími smluvními partnery komplexní realizaci a proces propojení části elektro silnoproudých elektroinstalací (NN), slaboproudých technologií i měření a regulace (MaR).

V oblasti silnoproudých elektromontáží zajišťujeme

 • elektromontáže ve výrobních a průmyslových halách
 • elektroinstalace v bytových, rodinných a komerčních budovách
 • elektroinstalace technologických zařízení, výrobních linek a pracovních strojů
 • výstavba venkovních a kabelových vedení, přípojky, venkovní skříně a kiosky
 • elektroinstalace v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo zvýšeným požárním rizikem
 • rekonstrukce stoupacích vedení HDV v bytových domech  
 • výroba rozvaděčů v typových skříních i v atypickém provedení
 • záložní systémy napájení – dieselagregáty, UPS, invertory a jiné
 • systémy inteligentní elektroinstalace budov dle standardu sběrnicového systému EIB/KNX
 • technologie pro oblast rezidenčního a moderního bydlení
 • osvětlení interiérová, exteriérová, architektonické, expoziční
 • oprava, údržba a rekonstrukce veřejného osvětlení
 • komplexní dodávky osvětlovací LED techniky
 • světelnotechnické studie denního a umělého osvětlení včetně ekonomického rozboru.
 • elektrické topné systémy - přímotopné, infratopení, akumulační podlahové/stropní, elektrokotle
 • měření a regulace topných soustav a technologických celků
 • hromosvodové soustavy a uzemnění

Servisní a revizní činnost

Velmi důležitou složkou naší činnosti je provádění pravidelných kontrol a revizí nainstalovaných zařízení.
Takto dokážeme včas identifikovat a odstraňovat případné poruchy, a tím prodlužujeme životnost a užitnou hodnotu zařízení.
Díky pravidelnému servisu lze zařízení také průběžně modernizovat a přizpůsobovat požadavkům zákazníka.