• #

  fade

 • #

  fade

 • #

  fade

 • #

  fade

Systémy evidence docházky

ACS - Systémy kontroly vstupu řídí přístup osob, resp. vozidel do chráněných prostorů nebo ke chráněným zařízením, případně informacím, na základě přidělených přístupových práv. Tato zařízení umožňují sledovat pohyb osob v definovaných prostorových zónách. Systémy ACS využívají koncové akční prvky, např. elektrické zámky, turnikety, brány, propusti a další.

Jako nositel přístupového oprávnění jsou využívána různá média, např.magnetické a čipové karty, čipové přívěšky různých tvarů a nejnověji se využívá biometrických informací, např. otisky prstů, zobrazení oční duhovky nebo sítnice nebo obraz obličeje.

Docházkové systémy ( DS ) slouží ke sběru informací o čase a důvodu průchodu místem kontroly a jejich dalšímu zpracování s vazbou na zpracování docházky a mzdovou agendu. K identifikaci pracovníka se používají tatáž média jako u systémů ACS.