• #

  fade

 • #

  fade

 • #

  fade

 • #

  fade

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické elektrárny

 

Ostrovní fotovoltaické systémy

Další možnost využití fotovoltaických systémů v praxi je tzv. ostrovní verze. Ostrovní (autonomní) systémy, též označované jako Off-Grid systémy, jsou fotovoltaické zdroje elektrické energie, které nejsou primárně připojeny k veřejné elektrické síti. Veškerá energie je získávána ze solárních panelů. V případě výroby elektrické energie, která je větší jak spotřeba, je energie ukládána do baterií (či jiného energetického úložiště). V případech, kdy není dostatek slunečního svitu, je energie pro spotřebiče kryta za baterií. Díky tomuto systému budete mít energii kdekoliv a kdykoliv bez ohledu na přítomnost elektrické sítě.

Návrh ostrovního systém je složitá záležitost, proto Vám nabízíme profesionální služby od návrhu systému až po realizace či servis. Správně navržený systém je takový, kdy máte energii vždy, kdy ji potřebujete. Jsme schopni navrhnout systémy od jednotek W až po desítky kWatt.

Ostrovní fotovoltaické systémy jsou určeny pro místa bez přívodu elektrické energie od distribuční sítě. Ostrovní systém lze tedy provozovat například na chatách, chalupách, zahradních domkách, jachtách, karavanech, kde mohou mít výkon několika stovek wattů až po rozsáhlé třífázové ostrovní systémy s výkonem několika kilowatt.

Při konstrukci ostrovního fotovoltaického slunečního systému je třeba mít na paměti nejen průměrné hodnoty slunečního svitu a účinnost fotovoltaického systému, ale především pak celkovou spotřebou všech používaných zařízení, která budou k systému připojena. Jejich použitelnost je totiž množstvím vyprodukované energie přímo limitována.

Systémy s přímým napájením

Tato varianta se používá v případech, kdy je připojené elektrické zařízení funkční jenom po dobu dostatečné intenzity slunečního záření. Jedná se pouze o propojení solárního modulu a spotřebiče přes regulátor napětí, například při čerpání vody pro závlahu, napájení oběhového čerpadla solárního systému pro přípravu teplé užitkové vody, pohon protislunečních clon nebo nabíjení akumulátorů malých přístrojů.

Systém s přímým napájením

Systémy s akumulací elektrické energie

Tato varianta je použita v případech, kdy potřeba elektřiny nastává i v době bez slunečního záření. Z tohoto důvodu mají tyto ostrovní systémy speciální akumulátorové baterie, konstruované pro pomalé nabíjení i vybíjení; automobilové akumulátory se zde příliš nehodí, protože jsou konstruovány pro vysoký proud za krátký časový úsek. Optimální nabíjení a vybíjení akumulátorů je zajištěno regulátorem dobíjení. K ostrovnímu systému lze připojit spotřebiče napájené stejnosměrným proudem (napětí systému bývá zpravidla 12 nebo 24 V), případně běžné síťové spotřebiče 230 V/~50 Hz napájené přes napěťový střídač.

Tyto systémy získávají uplatnění například jako zdroj elektrické energie pro chaty a další objekty, napájení dopravní signalizace, telekomunikačních zařízení nebo monitorovacích přístrojů v terénu, u zahradního osvětlení, světelné reklamy nebo při campingu a jachtingu.

Systém s akumulací elektrické energie 12 / 24 VSystém s akumulací elektrické energie 12 i 230 V

Hybridní ostrovní systémy

Hybridní ostrovní systémy se používají tam, kde je nutný celoroční provoz a kde je občas používáno zařízení s vysokým příkonem. V zimních měsících je možné získat z fotovoltaického zdroje podstatně méně elektrické energie než v letních měsících. Proto je nutné tyto systémy navrhovat na zimní provoz, což má za následek zvýšení instalovaného výkonu systému a podstatné zvýšení pořizovacích nákladů. Výhodnější alternativou proto je rozšíření systému doplňkovým zdrojem elektřiny, který pokryje potřebu elektrické energie v obdobích s nedostatečným slunečním svitem a při provozu zařízení s vysokým příkonem. Takovým zdrojem může být větrná elektrárna, elektrocentrála, kogenerační jednotka apod.

Hybridní systém s akumulací elektrické energie 12 i 230 V