• #

  fade

 • #

  fade

 • #

  fade

 • #

  fade

Elektrická zabezpečovací signalizace

EZS – Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace.

Tyto systémy slouží pro detekci, vyhodnocení a signalizaci neoprávněných násilných vstupů a v neposlední řadě též pro tísňovou signalizaci napadených osob.

Pracují plně automaticky na základě signálů z detekčních prvků zpracovaných zabezpečovací ústřednou.

Detekční prvky zpracovávají různé veličiny několika detekčními způsoby. Například pomocí detekce pohybu infračerveného vyzařování osobou (PIR) nebo pomocí detekce mikrovlnným radarem (MW) nebo jejich kombinací (PIR-MW). U detekce rozbití skla nebo pro detekci narušení stavebních konstrukcí a trezorů se používá akustických a piezoelektrických snímačů. Všechny tyto námi používané aktivní detektory jsou vybaveny mnoha digitálními prvky pro maximální zvýšení detekčních vlastností a zároveň za využití moderní procesorové techniky výrazně snižují rizika falešných poplachů. Tyto aktivní detektory se doplňují pasivními, které slouží například pro detekci otevření dveří a oken nebo jako tísňové tlačítka.

Signály z těchto detektorů jsou vyhodnoceny v řídící ústředně, která je ovládána buď ovládací klávesnicí, čtečkou magnetických a bezkontaktních karet nebo klíčovými ovladači. Ústředna má vlastní paměť událostí a vlastní zálohový zdroj, který ji udržuje v činnosti po dobu požadovanou ČSN.

Systémy lze obsluhovat a nastavovat parametry pomocí PC, což se využívá při použití nástavbových PC. Výstupními signály mohou být ovládány akustické sirény přenosy na pult centrální ochrany a to jak telefonní přenosy tak i bezdrátové (rádio, GSM apod.) Systémy mohou také ovládat různé technologie (zavírání dveří, zamykání zámků, ovládání synoptických panelů, ovládání kamer apod.)