• #

  fade

 • #

  fade

 • #

  fade

 • #

  fade

Elektrická požární signalizace

EPS - Elektrická požární signalizace.

Systémy EPS slouží k včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru a tvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany objektů a budov. Systémy využívají automatických a manuálních detektorů.

Automatické detektory měří dle typu různé veličiny (kouř, teplotu, plamen…)  a z těchto veličin vyhodnocují pravděpodobný vnik požáru.

Manuální detektory slouží k signalizaci požáru po zpozorování osobou.

Signály z těchto detektorů zpracovává ústředna EPS, která po vyhodnocení těchto signálů vyhlásí požární poplach pomocí výstupních signalizačních prvků. Signalizace může proběhnout akusticky (sirény, zvony) opticky (majáky, blikače) nebo může být aktivován přenos na pulty centrální ochrany hasičského záchranného sboru. Výstupní signály se využívají též k aktivaci dalších zařízení sloužících k uzavření požárních úseků, otevření evakuačních vstupů, aktivace evakuačního rozhlasu, vypnutí klimatizace ventilace a podobně.

Využití grafického nadstavbového vybavení umožňuje velmi rychlou orientaci v objektech a budovách a tím maximální zkrácení doby požárního zásahu od vzniku požáru. Programovatelnými výstupy ústředny je možné ovládat další zařízení související s protipožární ochranou (protipožární dveře, hasící zařízení, klíčové trezory, apod.)