• #

  fade

 • #

  fade

 • #

  fade

 • #

  fade

Slaboproudé technologie

Obor slaboproudých systémů je rozsáhlým souborem elektrotechnických činností, který se v poslední době neustále vyvíjí. Tím pádem se tedy i možnosti, kde jej lze použít, velmi rozšiřují. Čím dál, tím více chtějí mít lidé například rychlý přístup k informacím nebo chtějí více zabezpečit sebe i svůj majetek. To vše vede k instalaci slaboproudých systémů do nejrůznějších typů areálů a budov.

Společnost ELG-ELECTRIC, s.r.o. nepřetržitě sleduje nejnovější trendy v této oblasti a využívá nejmodernější technologie k tomu, aby zajistila co možná nejoptimálnější řešení dle potřeb a požadavků zákazníka. Stále je kladen důraz na kvalitu produktu i poskytovaných služeb. Tyto činnosti lze rozdělit do několika dalších skupin, kdy jsme v konečném důsledku schopni tyto zařízení integrovat do jednoho funkčního technologického celku a společně tak řídit nadřazenou počítačovou nadstavbou.

V oblasti slaboproudých technologií zajišťujeme

Instalace technických zařízení pro ochranu majetku a osob :

Instalace slaboproudých komunikačních a informačních systémů :

 • veřejné telekomunikační sítě
 • telefonní rozvody a přípojky
 • dodávky telefonních ústředen, GSM bran, hardware i software
 • systémy jednotného času a informační panely
 • počítačové sítě včetně aktivních prvků a SW
 • páteřní optické rozvody včetně certifikace
 • (SK) strukturované kabelážní systémy
 • vnější a vnitřní metalické a optické kabelové rozvody

Ostatní slaboproudé zařízení a služby :

 • společné televizní a satelitní systémy a kabelové televizní rozvody
 • domovní telefony, interimy a videotelefony
 • rozvody audiovizuální techniky a ozvučovací systémy

Instalace Fotovoltaických elektráren a ostrovních systémů :

Servisní a revizní činnost

Velmi důležitou složkou naší činnosti je provádění pravidelných kontrol a revizí nainstalovaných zařízení. Takto dokážeme včas identifikovat a odstraňovat případné poruchy a tím prodlužujeme životnost a užitnou hodnotu zařízení. Díky pravidelnému servisu lze zařízení také průběžně modernizovat a přizpůsobovat požadavkům zákazníka.

Nedílnou součástí servisní činnosti je poskytování nepřetržité pohotovosti.