• #

  fade

 • #

  fade

 • #

  fade

 • #

  fade

Projekční a poradenská činnost

Firma ELG-ELECTRIC, s.r.o. poskytuje inženýrskou činnost, projekci a poradenství při řešení problematiky průmyslových a bytových elektroinstalací, centrálního řízení budov, elektrických rozvaděčů NN a slaboproudých technologií.

Termíny dodání uvedených prací jsou možné přizpůsobit požadavkům objednatele, jsou dány úrovní podkladů, zajištěním koordinace s ostatními profesemi a rozsahem zakázek.

Cena projektů a inženýrských prací je navrhována jako smluvní s přihlédnutím ke specifičnosti zakázky, jejímu rozsahu a stavu podkladů. V případě zájmu o její předběžnou kalkulaci nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Projektová činnost včetně dokumentací na námi realizované zakázky je ZDARMA nebo za symbolickou cenu!

Process kontraktu probíhá následujícím způsobem :
Na základě poptávky, která může být telefonicky, e-mailem, faxem event. osobním kontaktem, vypracujeme nabídku s cenovým návrhem a zašle ji faxem nebo e-mailem zájemci. Následně je možná telefonická event. osobní dohoda na upřesnění nebo úpravě nabídky. Na základě objednávky mohou být zahájeny práce na projektu. Na zakázky většího rozsahu je sepisována vždy smlouva o dílo.
Projektová dokumentace je zpracována digitálně v programu AutoCAD.

Rozsah projekční činnosti

 • realizační dokumentace
 • dodavatelská dokumentace
 • dokumentace skutečného stavu
 • návrhy rekonstrukcí
 • technické dozory na stavbě pro investora event. dodavatele
 • posudky technického stavu, recenze, pasportizace, návrhy ekonomické optimalizace
 • vyhodnocení nabídek v uvedených oborech
 • návrhy na úspory v rámci dodávek

Projektové dokumentace jsou prováděny v profesních zaměřeních :

Silnoproud NN

Vnitřní rozvody silnoproudu, umělé osvětlení, nouzové a bezpečnostní osvětlení, veřejné osvětlení uzemnění, uzemnění proti bludným proudům, bleskosvody, napájení technologických zařízení - silové rozvody, přípojnicové rozvody.

Slaboproudé instalace

Vnitřní rozvody slaboproudu - telefonní a počítačové rozvody (T/PC) - tzv. strukturovaná kabeláž, zařízení místního rozhlasu, společné televizní antény (STA/SAT) a kabelové televize, zařízení jednotného času (JT) a informační techniky, intercomu, domácí telefon (DT), zvuková tabla, zvonky.

Slaboproud - bezpečnostní systémy

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), Elektrická požární signalizace (EPS), požární rozhlas (PR), přístupové a prostupové systémy (ACS), kamerové systémy (CCTV).

Fotovoltaické elekrárny

Bez omezení výkonu, ostrovní systémy

Centrální řídící a monitorovací systém (BMS-building manager system)

Monitorování event. řízení veškerých technologií rozsáhlých budov - tzv. inteligentní budova - nároky různých systémů.

Měření a regulace (MaR)

Měření a regulace systému vzduchotechniky, klimatizace, topení, chlazení, zdravotechniky.

Náhradní zdroje elektrického napětí

Dieselagregáty (DA) stabilní i mobilní, záložní zdroje nepřetržitého napětí (UPS), spouštěče, softstarty, frekvenční měniče.

...a mnoho dalších, jako například :

Optimalizace procesu hospodaření s energií, hlídání poruchových stavů, blokování na základě poruchy, hlídání maxima odběru elektrické energie, signalizace poruch, vizualizace technologických procesů...