• #

  fade

 • #

  fade

 • #

  fade

 • #

  fade

Oblast činnosti

Silnoproudé elektromontáže

Silnoproudé instalace jsou oborem, který vyžaduje vysokou technickou úroveň pracovníků, podílejících se na realizacích zakázek. Zároveň tyto činnosti vyžadují i dobrou manažerskou úroveň odpovědných pracovníků na všech stupních realizace zakázky.Za dlouholetého působení v oblasti silnoproudé elektrotechniky a její implementace při výstavbách bytových domů, obchodních center, hotelových komplexů, průmyslových a komerčních objektů, veřejného sektoru nebo památek jsme získali bohaté zkušenosti, které nám umožňují uspokojovat i ty nejnáročnější požadavky..
zobrazit více informací

Slaboproudé technologie

Obor slaboproudých systémů je rozsáhlým souborem elektrotechnických činností, který se v poslední době neustále vyvíjí. Tím pádem se tedy i možnosti, kde jej lze použít, velmi rozšiřují. Čím dál, tím více chtějí mít lidé například rychlý přístup k informacím nebo chtějí více zabezpečit sebe i svůj majetek. To vše vede k instalaci slaboproudých systémů do nejrůznějších typů areálů a budov.Společnost ELG-ELECTRIC, s.r.o. nepřetržitě sleduje nejnovější trendy v této oblasti a využívá nejmodernější technologie k tomu, aby zajistila..
zobrazit více informací

Inteligentní budovy

Moderní budovy kladou stále vyšší požadavky na instalovaná technická zařízení. Při moderních způsobech projektování elektroinstalace dnes stále častěji zjišťujeme, že na zařízení jednotlivých profesí už nelze pohlížet izolovaně, ale je nutné je vzájemně propojit z důvodu snížení energetické účinnosti a jednoduššího ovládání inteligentního domu systémem KNX/EIB.Jedná se o sběrnicový systém s decentralizovanými inteligentními prvky, které umožňují ovládání mnoha komponent Vašeho domu či centra. KNX/EIB znamená standardizovaný..
zobrazit více informací

Projekční a poradenská činnost

Firma ELG-ELECTRIC, s.r.o. poskytuje inženýrskou činnost, projekci a poradenství při řešení problematiky průmyslových a bytových elektroinstalací, centrálního řízení budov, elektrických rozvaděčů NN a slaboproudých technologií.Termíny dodání uvedených prací jsou možné přizpůsobit požadavkům objednatele, jsou dány úrovní podkladů, zajištěním koordinace s ostatními profesemi a rozsahem zakázek.Cena projektů a inženýrských prací je navrhována jako smluvní s přihlédnutím ke specifičnosti zakázky, jejímu rozsahu a stavu podkladů. V případě zájmu o její předběžnou..
zobrazit více informací

Elektrické topné systémy